بود و نبود

وقتی مخاطبی داری

یک مخاطب خاص و برای او می نویسی

خواه ناخواه نوشته هایت رنگ و بوی عشق می گیرد

بیشتر تفکر می کنی

و با وسواس می نویسی

اما وقتی هیچ کس مخاطب واژه هایت نیست

...

 

/ 0 نظر / 32 بازدید